Jak mohu pomoci?

Zet-My pomáhá zkvalitnit život pečujících osob a zlepšovat život dětí a dospělých se zdravotním postižením. 


Pojďte do toho s námi, bez Vaší pomoci to nedokážeme!

Poskytnu finanční podporu na vaše služby

č. ú.: 2043423010/5500

Zapojím se jinak

darováním hraček

darováním smyslových pomůcek či jiného vybavení

Podpořili nás

 • SELP Servis s. r. o.
 • Obec Velký Týnec
 • Obec Majetín
 • Robert Runták
 • WECKO sanitární technika s. r. o.
 • Accounting Administration Services a. s.
 • Obec Dolní Studénky
 • Iva Kočnarová
 • MUDr. Karel Martínek
 • Tiset Morava s. r. o. 
 • Mgr. Milan Šebesta
 • Andrea a Zbyšek Firlovi
 • Siemens, s. r. o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice

 • Jitka Bláhová

 • Petr Juřica

 • Dalibor Janeček


Obec Velký Týnec nám poskytla dotaci ze svého rozpočtu ve výši 20 000 Kč na majetek a nákup materiálu, DHM a DHIM - vybavení potřebného k naší činnosti.

Statutární město Prostějov nám poskytlo ze svého rozpočtu dotaci 3000 Kč na poplatky spojené s provozem automobilu a jeho opravy, který využíváme v naší odlehčovací službě ZET. 


DĚKUJEME            Vaše Zet-My