Jak mohu pomoci?

My pomáháme zkvalitnit život pečujících osob a zlepšovat život dětí a dospělých se zdravotním postižením. 

Pojďte do toho s námi, bez Vaší pomoci to nedokážeme!

Podpořím vaše dárcovské výzvy

 

Poskytnu finanční podporu na vaše služby

č. ú.: 2043423010/5500

Zapojím se jinak

darováním hraček

darováním smyslových pomůcek či jiného vybavení

Děkujeme za podporu!