KONFERENCE HOMESHARING 

Dne 4. 12. 2020 se nám za podpory Olomouckého kraje podařilo uspořádat online konferenci o homesharingu pro širokou laickou i odbornou veřejnost, pečující osoby a zájemce o hostitelství.

Konference se zúčastnilo kolem 40 posluchačů. Celým dnem provázel moderátor Mgr. Michal Holínka speciální pedagog a koordinátor odlehčovací služby z Olomouce.

Své poznatky a zkušenosti představili odborníci zabývající se problematikou zátěže pečujících osob. Hlavním předmětem programu bylo seznámení s novou formou odlehčení rodinám dětí s postižením. Na konferenci byly prodiskutovány možnosti podpory pečujících osob, zejména metoda homesharingu.

Program:

  • prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph. D.: Zátěž a další rizikové faktory u pečujících osob
  • Mgr Hana Vykydalová: Aktivity Olomouckého kraje k problematice osob s poruchou autistického spektra
  • Alena Pudlovská (Děti úplňku), Ing. Eva Černá, Ph. D. (Rodinné integrační centrum, Pradubice): Homesharing - základní informace o nově vytvořené podobě pomoci a odlehčení rodin s dětmi s PAS a intelektuálním hendikepem
  • Mgr. Naděžda Škrabalová, Bc. Iveta Skopalová: Představení organizace Zet-My z. s. a pilotního projektu Homesharing
  • Mgr. Markéta Jandeková (organizace JAN Olomouc): Podpora pečujících osob
  • Kateřina Kotasová (Nadační fond Avast): Podpora pečujících v programech NF Avast aneb role soukromých dárců v systémových změnách
  • Alena Pudlovská (Děti úplňku), Ing. Eva Černá, Ph. D. (Rodinné integrační centrum, Pradubice): Zkušenosti z pilotního projektu Homesharing

VIDEOZÁZNAM Z ONLINE KONFERENCE 4.12.2020