Sněm spolku

Zakladatelé spolku jsou lidé se zkušenostmi z pobytových, ambulantních i terénních sociálních služeb.

Členové spolku mají zkušenosti s přímou podporou lidí se zdravotním s postižením (zejména mentálním, kombinovaným a s lidmi s poruchou autistického spektra), pracovali či pracují na pozicích sociálních pracovníků, osobních asistentů, vysokoškolských pedagogů.Předsedkyně a zakladatelka spolku


Mgr. Naděžda Škrabalová

Jako předsedkyně a zakladatelka spolku pracovala jako sociální pracovnice a metodička v pobytových i ambulantních sociálních službách, nyní pracuje jako konzultantka v procesech transformace sociálních služeb, má zkušenosti se zřizováním nových služeb, s audity v sociálních službách, je zapojena v pracovních skupinách pro plánování sociálních služeb a pro podporu osob s PAS v Olomouckém kraji.Zakládající členové


Bc. Iveta Skopalová

Místopředsedkyně spolku

Pracovala jako sociální pracovnice v chráněném bydlení pro lidi s mentálním postižením, v době studií pracovala jako osobní asistentka lidí s mentálním postižením. S předsedkyní koordinuje a naplňuje projekt Homesharing. Připravovala podklady pro registraci sociální služby. Věnuje se administraci zájemců o homesharing, působí jako adaptační průvodce i koordinátor. S předsedkyní spolku žádá o podporu spolku v rámci různých projektů a příspěvků. Zastupuje předsedkyni spolku.

Hana Kočnarová, DiS.

Pracovala jako sociální pracovnice v chráněném bydlení pro lidi s mentálním postižením a v denním stacionáři. V organizaci JAN Olomouc působila na pozici sociální pracovnice v sociální rehabilitaci. Ve spolku zastává pozici sociální pracovnice v přímé péči a mimo jiné pro spolek zajišťuje webové stránky a propagaci. 

Mgr. Jana Šatánková

Pracovala jako sociální pracovnice v denním stacionáři pro lidi s mentálním postižením, v době studií také jako osobní asistentka. V současné době pracuje s etopedickou klientelou. Ve spolku dobrovolně spravuje facebookové stránky, kde propaguje spolkovou činnost, navrhuje letáky a upravuje dokumenty k propagaci.

Mgr. Bc. Ivana Hrubešová, DiS., Ph.D.

Pracuje jako odborný asistent, vědecký tajemník, koordinátor externích vyučujících na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Spolupracuje s řadou odborných institucí, jako je Národní rada osob se zdravotním postižením ČR či Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR. Spolku poskytuje odbornou podporu a poradenství.