NÁŠ TÝM

Členové spolku jsou lidé se zkušenostmi z pobytových, ambulantních i terénních sociálních služeb.

Členové spolku mají zkušenosti s přímou podporou lidí se zdravotním s postižením (zejména mentálním, kombinovaným a s lidmi s poruchou autistického spektra), pracovali či pracují na pozicích sociálních pracovníků, osobních asistentů, vysokoškolských pedagogů.

Naďa - jako předsedkyně a zakladatelka spolku pracovala jako sociální pracovnice a metodička v pobytových i ambulantních sociálních službách, nyní pracuje jako konzultantka v procesech transformace sociálních služeb, má zkušenosti se zřizováním nových služeb, s audity v sociálních službách, je zapojena v pracovních skupinách pro plánování sociálních služeb a pro podporu osob s PAS v Olomouckém kraji.

Janča - Vystudovala obor Speciální pedagogika-dramaterapie a práci v sociálních službách se věnuje více jak 6 let. To jak s psychopedickou klientelou tak klientelou etopedickou.