ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 

Od 1. 1. 2021 spolek Zet-My poskytuje terénní odlehčovací sociální službu "ZET"

Co znamená odlehčení?

Odlehčíme = umožníme odpočinek osobě, která pečuje o dítě či dospělého doma, tím že ji zastoupíme po určitou dobu v péči.

Co znamená terénní služba?

Služba v přirozením prostředí klienta, tedy doma nebo tam, kde zrovna klient bude podle svého programu pobývat.

Co znamená odlehčení pro pečující osobu?

Pečující osoba si kromě odpočinku může zařídit osobní záležitosti - zajít na poštu, do banky, k lékaři, věnovat se svým zájmům - jít cvičit, na masáže nebo se věnovat jinému členu rodiny - doprovodit další dítě do kroužků, jít s ním plavat, zajít si s manželem do kina...

Jak často se služba poskytuje?

Služba se poskytuje dle potřeb a kapacity. Ideální je službu využívat pravidelně, aby měl oddech pro pečující osobu smysl a význam. Kapacita služby jsou dva klienti v jeden okamžik.

Kdo může o službu požádat?

O službu může požádat rodič pro dítě od 4 let, dospělý člověk, o kterého někdo pečuje doma, či jeho opatrovník.

Kde službu poskytujeme?

Prioritně ORP Olomouc, Litovel, Prostějov, Konice, Uničov, jižní část ORP Šumperk, rozšíření do dalších lokalit je možné při volné kapacitě.

Od kdy můžu o službu požádat?

Služba je spuštěna od 1. ledna 2021.

Kolik to stojí?

Úhrada za služby je stanovena na 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů.

Kam se mám přihlásit, komu má dát vědět?

Napište na mail: zet-my@seznam.cz

Zavolejte:  722 152 030

Zastavte se osobně na adrese: Náves Svobody 706/8a, Holice - Olomouc (schůzky sjednávejte telefonicky předem)

Co se stane dál?

Sejdeme se, vyplníte žádost o poskytnutí služby, následně vás kontaktuje sociální pracovník a provede v domácnosti sociální šetření, aby zjistil, zda je služba, kterou poskytujeme v souladu s tím, co požadujete.