ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 

Od 1. 1. 2021 bude spolek Zet-My
poskytovat terénní odlehčovací sociální službu ,,ZET"

Od 1. 1. 2021 bude spolek Zet-My
poskytovat terénní odlehčovací sociální službu "ZET"

Co znamená odlehčení?

Odlehčíme = umožníme odpočinek osobě, která pečuje o dítě či dospělého doma, tím že zastoupíme po určitou dobu v péči.

Co znamená terénní služba?

Budeme ji poskytovat v přirozením prostředí klienta, tedy doma nebo tam, kde zrovna klient bude, podle svého programu, pobývat.

Co znamená odlehčení pro pečující osobu?

Pečující osoba si kromě odpočinku, může zařídit osobní záležitosti - zajít na poštu, do banky, k lékaři, věnovat se svým zájmům - jít cvičit, na masáže nebo se věnovat jinému členu rodiny - doprovodit další dítě do kroužků, jít s ním plavat, zajít si s manželem do kina...

Jak často se služba poskytuje?

Služba se poskytuje podle potřeb a podle kapacity. Ideální je službu využívat pravidelně, aby měl oddech pro pečující osobu význam.

Kdo může o službu požádat?

O službu může požádat rodič (pro dítě od 7 let) nebo dospělý člověk, o kterého někdo pečuje doma, či jeho opatrovník.

Od kdy můžu o službu požádat?

Služba bude spuštěna od ledna 2021.

Kolik to stojí?

Úhrada za služby je stanovena na 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů.

Kam se mám přihlásit, komu má dát vědět?

Napište na mail: zet-my@seznam.cz

Zavolejte: 420 722 152 030

Zastavte se osobně na adrese: Olomouc, Pasteurova 935/8a v 7. patře (raději zavolejte předem).

Co se stane dál?

Sejdeme se, vyplníte žádost o poskytnutí služby, následně vás kontaktuje sociální pracovník a provede v domácnosti sociální šetření, aby zjistil, zda je služba, kterou poskytujeme v souladu s tím, co požadujete.

Kde se dozvíte víc?

                                                                Na registru MPSV                                                                                                                                        Na našem FB