ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 

Od 1. 1. 2021 spolek Zet-My poskytuje terénní odlehčovací sociální službu "ZET"

Co znamená odlehčení?

Odlehčíme = umožníme odpočinek osobě, která pečuje o dítě či dospělého doma, tím že ji zastoupíme po určitou dobu v péči.

Co znamená terénní služba?

Služba v přirozením prostředí klienta, tedy doma nebo tam, kde zrovna klient bude podle svého programu pobývat.

Co znamená odlehčení pro pečující osobu?

Pečující osoba si kromě odpočinku může zařídit osobní záležitosti - zajít na poštu, do banky, k lékaři, věnovat se svým zájmům - jít cvičit, na masáže nebo se věnovat jinému členu rodiny - doprovodit další dítě do kroužků, jít s ním plavat, zajít si s manželem do kina...

Jak často se služba poskytuje?

Služba se poskytuje dle potřeb a kapacity. Ideální je službu využívat pravidelně, aby měl oddech pro pečující osobu smysl a význam.

Kdo může o službu požádat?

O službu může požádat rodič pro dítě od 6 let, dospělý člověk, o kterého někdo pečuje doma, či jeho opatrovník.

Od kdy můžu o službu požádat?

Služba je spuštěna od 1. ledna 2021.

Kolik to stojí?

Úhrada za služby je stanovena na 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů.

Kam se mám přihlásit, komu má dát vědět?

Napište na mail: zet-my@seznam.cz

Zavolejte: +420 722 152 030

Zastavte se osobně na adrese: Náves Svobody 706/8a, Holice - Olomouc (schůzky sjednávejte telefonicky předem)

Co se stane dál?

Sejdeme se, vyplníte žádost o poskytnutí služby, následně vás kontaktuje sociální pracovník a provede v domácnosti sociální šetření, aby zjistil, zda je služba, kterou poskytujeme v souladu s tím, co požadujete.

Kde se dozvíte víc?