PODAŘILO SE NÁM


 • získat finanční podporu od Nadačního fondu ABAKUS na zavádění metody homesharing
 • proškolit první zájemce o hostitelství
 • setkat se s prvními pečujícími a získat od nich informace o potřebné podpoře pečujících rodin
 • získat finanční podporu z Olomouckého kraje na pilotní projekt Homesharing
 • úspěšně požádat o zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb
 • získat registraci k poskytování terénní odlehčovací sociální služby od 1.1.2021

Dne 4. 12. 2020 se nám za podpory Olomouckého kraje podařilo uspořádat online konferenci o homesharingu pro širokou laickou i odbornou veřejnost, pečující osoby a zájemce o hostitelství.


Konference se zúčastnilo kolem 40 posluchačů. Celým dnem provázel moderátor Mgr. Michal Holínka speciální pedagog a koordinátor odlehčovací služby z Olomouce. 

Své poznatky a zkušenosti představili odborníci zabývající se problematikou zátěže pečujících osob. Hlavním předmětem programu bylo seznámení s novou formou odlehčení rodinám dětí s postižením.  Na konferenci byly prodiskutovány  možnosti podpory pečujících osob,  zejména metoda homesharingu.  

Program:

 • prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph. D.: Zátěž a další rizikové faktory u pečujících osob
 • Mgr Hana Vykydalová: Aktivity Olomouckého kraje k problematice osob s poruchou autistického spektra
 • Alena Pudlovská (Děti úplňku), Ing. Eva Černá, Ph. D. (Rodinné integrační centrum, Pradubice): Homesharing - základní informace o nově vytvořené podobě pomoci a odlehčení rodin s dětmi s PAS a intelektuálním hendikepem
 • Mgr. Naděžda Škrabalová, Bc. Iveta Skopalová: Představení organizace Zet-My z. s. a pilotního projektu Homesharing
 • Mgr. Markéta Jandeková (organizace JAN Olomouc): Podpora pečujících osob
 • Kateřina Kotasová (Nadační fond Avast): Podpora pečujících v programech NF Avast aneb role soukromých dárců v systémových změnách
 • Alena Pudlovská (Děti úplňku), Ing. Eva Černá, Ph. D. (Rodinné integrační centrum, Pradubice): Zkušenosti z pilotního projektu Homesharing

VIDEOZÁZNAM Z ONLINE KONFERENCE 4.12.2020