PODAŘILO SE NÁM

Od ledna 2020 se nám již podařilo:

  • Proškolit první zájemce o hostitelství.
  • Setkat se prvními pečujícími a získat od nich informace o potřebné podpoře pečujících rodin.
  • Získat finanční podporu z Olomouckého kraje na pilotní projekt Homesharingu.
  • Zorganizovat konferenci k Homesharingu.
  • Úspěšně požádat o zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb.
  • Získat registraci k poskytování terénní odlehčovací sociální služby od 1.1.2021.