PŘIPRAVUJEME

PROJEKT HOMESHARING

Je to přirozený systém podpory rodin (i jednotlivců), kteří pečují o své děti či dospělé s vážným zdravotním postižením v domácím prostředí.

Hledáme pro začátek zdroje - finanční, materiální i lidské...

Podáváme projekty pro získání dotací, plánujeme propagaci a konferenci...

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Podali jsme žádost o zařazení do sítě dvou sociálních služeb:

  • Sociální rehabilitaci pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením - ve formě terénní (docházkové).
  • Odlehčovací služby pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením - ve formě terénní (docházkové).

V případě kladného vyřízení budeme podnikat všechny kroky k tomu, abychom k 1. 1. 2021 mohli mít platnou registraci a začít sociální služby poskytovat.

DALŠÍ AKTIVITY

Připravujeme:

  • benefiční kulturní akci,
  • Konferenci k homesharingu.