Tým odlehčovací služby

Mgr. Naděžda Škrabalová - statutární orgán

Bc. Iveta Skopalová - vedoucí odlehčovací služby

Hana Kočnarová, DiS. - sociální pracovník

Mgr. Lubica Omastová - administrativa, koordinátor dobrovolníků

Lenka Čtvrtlíková - pracovník v sociálních službách

Bc. Magdaléna Firlová - pracovník v sociálních službách


Do odlehčovací služby hledáme:

DOBROVOLNÍKY
Cílovou skupinou naší sociální služby jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením (včetně osob s poruchou autistického spektra) od 6 let věku. Služba je poskytována v Olomouci a okolí. Pro pomoc s našimi aktivitami hledáme:

1. Dobrovolníky, kteří by společně s pracovníkem služby docházeli v předem dohodnutém čase v rámci sociální služby do domácnosti klienta a věnovali se mu. Četnost spolupráce by se dohodla dle možností dobrovolníka, měla by však být pokud možno pravidelnější (například jedno odpoledne v týdnu). 

2. Dobrovolníky, kteří by se zúčastnili víkendových pobytů či jednodenních výletů pořádaných naší organizací. Jedná se o nepravidelnou spolupráci, dle termínů akcí.

PRACOVNÍKY
Stále přijímáme do našich řad i pracovníky v sociálních službách z Olomoucka, Prostějovska, Konicka, Litovelska, kteří mají zájem pracovat v terénní odlehčovací službě na dohody o provedení práce. Jedná se o pravidelnou výpomoc.


Zájemci nás mohou kontaktovat zde: 

Pro více informací přikládáme leták ke stažení: