ZKVALITŇUJEME ŽIVOT PEČUJÍCÍCH OSOB V NAŠEM REGIONU

UMOŽŇUJEME ODPOČINEK


Naše služby 


AKTUÁLNĚ


Naše terénní odlehčovací sociální služba ZET je díky Evropskému fondu pro regionální rozvoj a Ministerstvu pro místní rozvoj od března 2023 posílena o nový elektromobil, díky němuž jsme flexibilnější a dokážeme pružněji reagovat na potřeby našich klientů. Nesmírně si této podpory vážíme a děkujeme panu Martinu Prvému za pomoc v zajištění všeho potřebného, včetně příslušenství.  NOCÍ DŮSTOJNOSTI to nekončí!

Děkujeme všem, kteří jste s námi 6. 1. 2023 zapálili svíčku za Dorotu Šandorovou a upozornili na alarmující stav českého sociálního systému, který nedokáže zajistit lidem s hlubším mentálním postižením důstojný život. Akce se konala pod záštitou Veřejného ochránce práv, konkrétně v Olomouci pak pod záštitou Mgr. Ivo Slavotínka, 1. náměstka hejtmana. Děkujeme!

Začíná Rok důstojnosti!

Rok důstojnosti je rokem konkrétních a viditelných kroků ke zlepšení kvality života a dostupnosti podpory v přirozeném prostředí pro lidi s mentálním postižením.

V lednu 2023 během Noci důstojnosti, piety za Dorotu Šandorovou, zazněla řada příslibů zlepšení systému podpory lidí s mentálním postižením od předních politiků. Aby nezůstalo jen u slibů, budeme sledovat kroky státu, i sami aktivně na změnách pracovat. 


Vychutnej si přítomnost...s homesharingem!


Novinky z projektu Akcelerátor osamostatňování

Projekt Šance na samostatnost všech dětí s postižením reaguje na grantovou výzvu Akcelerátor osamostatňování, kterou chce Nadační fond Abakus navázat na dlouhodobou podporu služeb pro usnadnění běžného života rodin dětí se zdravotním znevýhodněním. 

Stále častěji se setkáváme s pečujícími, pro něž je představa budoucnosti jejich dětí velmi stresující otázkou, na kterou neznají odpověď. 

Náš projekt pomáhá společným setkáváním pečujících rodičů nabízet různé možnosti podpory ze stran odborníků, sdílení vlastních úspěchů, společné hledání cest k samostatnosti a definování dalšího směru buducnosti dítěte a rodiny. Vzájemnou separaci pečujícího rodiče a jeho potomka vnímáme jako náročný proces, který vyžaduje v cestě za soběstačností mnoho úsilí a citlivý individuální přístup.  Touto novou výzvou vstupujeme společně s našimi pečujícími do procesu hledání nástrojů a vizí, v nichž mají na samostatnost šanci všechny děti s postižením a jejich rodiče i ony samy mohou žít co možná nejběžnější život ve svém přirozeném prostředí.

Vytváříme obecné vzory pro plány zástupu v péči/plány v krizových situacích, kdy je třeba zajistit dočasnou péči za klienta. Plánujeme stáže a sledujeme příklady dobré praxe v jiných sociálních službách a hledáme cesty, jak je uplatnit do budoucna na systémové úrovni.

Kromě  finanční podpory konkrétních aktivit se budou podpořené organizace společně zabývat měřením dopadu, udržitelností realizovaných aktivit a identifikací vhodných systémových změn. Partnerem doprovodného programu je organizace České centrum fundraisingu.


Chceš být součástí našeho týmu?