Pomáháme pečujícím, darujte odpočinek s námi...

SDÍLENÁ PÉČE O ČLOVĚKA SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Pomáhejte spolu s námi svým volným časem a darujte odpočinek pečujícím rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra v projektu HOMESHARING! Více o této metodě naleznete v odkazu níže.

Hostitelé: Napište nám a potkejte se s námi na nezávazném Homesharingovém setkání 2. 12. 2021 v 17 hod u nás v Holici a dozvíte se více...

Přihlašovací formulář je platný, i pokud jste pečující.

Účelem spolku je zkvalitnění života pečujících osob a podpora osob se zdravotním postižením takovým způsobem, kterým posílí své kompetence s využitím vlastních zdrojů pro běžný život ve společnosti.

Naše logo

Je vyjádřením toho, že MY všichni jsme součástí společnosti. A to i přesto, že někteří z nás potřebují pro běžný život větší podporu, než druzí. Podporujeme osoby se zdravotním postižením a jejich pečující, aby vyšli Ze-tmy, která pro každého představuje něco jiného. Slovem MY nevnímáme jinakost jako poslední místo ve společnosti, ale jako její součást - Zet-My - my všichni společně.

Naše vize

Lidé se zdravotním postižením:

 • bydlí ve vlastním prostředí díky propojenému systému podpory a jsou obklopeni a podporováni lidmi, které mají rádi,
 • si nehrají na práci, ale skutečně pracují s potřebnou individuální podporou.

Pečující osoby mají více času na své osobní aktivity a odpočinek.

Naše činnosti

K naplnění účelu vykonává spolek zejména tyto činnosti:

 • Poskytování sociálních služeb,
 • poskytování informací,
 • podpora při naplňování volného času a rozhodování o vlastním životě,
 • podporování inkluze osob se zdravotním postižením,
 • podpora neformálních pečujících osob,
 • podpora při využívání veřejných zdrojů, služeb či příležitostí,
 • pořádání společenských a benefičních akcí,
 • spolupráce s dalšími organizacemi
 • zjišťování potřeb lidí se zdravotním postižením a jejich síťování, vzdělá


NAŠE SLUŽBY


1.Homesharing

Co je metoda HOMESHARING? 

Čím se zabývá, kdo se ho může účastnit a jaké přináší výhody? 

Chtěli byste se stát hostitelem?

2. Odlehčovací služba

Od 1. 1. 2021 poskytujeme odlehčovací sociální službu "ZET"

Jak probíhá a pro koho je určená? 

Žádost o přijetí do odlehčovací služby ,,ZET": 

Sbírky na Darujme.cz na podporu homesharingu a zajištění mobility a spolehlivosti naší terénní odlehčovací služby:

 
 

Pomozte nám dojet k dětem s autismem a v zavádění sdílené péče v Olomouckém kraji!

Náš projekt HOMESHARING podpořila herečka Sandra Pogodová 

Náves Svobody 706/8a  

Olomouc 779 00   

IČO: 08802335                                

Datová schránka:y73nnbs    

Doručovací adresa: Náves Svobody 706/8a, Olomouc 779 00


Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů

Zet-My, z. s., se sídlem Náves Svobody 706/8a, Holice, Olomouc 77900;  IČO 08802335 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Pokud Zet-My, z. s., zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

• požadovat od Zet-My, z. s. informaci o zpracování vašich osobních údajů;

• požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Zet-My, z. s.

• požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Zet-My, z. s. jsou nepřesné);

• požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Zet-My, z. s., popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;

• vznést námitku proti zpracování osobních údajů Zet-My, z. s.;

• požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl(a) Zet-My, z. s.;

• podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.