ZKVALITŇUJEME ŽIVOT PEČUJÍCÍCH OSOB V NAŠEM REGIONU

UMOŽŇUJEME ODPOČINEK


Naše služby 


AKTUÁLNĚ


Naše terénní odlehčovací sociální služba ZET je díky Evropskému fondu pro regionální rozvoj a Ministerstvu pro místní rozvoj od března 2023 posílena o nový elektromobil, díky němuž jsme flexibilnější a dokážeme pružněji reagovat na potřeby našich klientů. Nesmírně si této podpory vážíme a děkujeme panu Martinu Prvému za pomoc v zajištění všeho potřebného, včetně příslušenství.  NOCÍ DŮSTOJNOSTI to nekončí!

Letos v lednu jsme akcí Noc důstojnosti zahájili Rok důstojnosti.

Společně jsme uctili památku Doroty Šandorové, klientky jindřichohradeckého domova pro osoby s postižením, která byla v noci z 6. na 7. ledna 2021 zabita pracovníkem v přímé péči. Upozornili jsme na alarmující stav českého sociálního systému, který nedokáže zajistit lidem s hlubším mentálním postižením důstojný život. Také jsme se společně zavázali ke zlepšení této situace.

Jak se podařilo záměr naplnit? A co je ještě třeba udělat? – to jsou témata pro Noc důstojnosti 2024, která proběhne 8. ledna 2024 opět před budovou MPSV, na Poříčním právu v Praze. O Noci důstojnosti v Olomouci vás budeme brzy informovat

Rok důstojnosti pokračuje!


Vychutnej si přítomnost...s homesharingem!

Stále hledáme parťáky pro děti s postižením, buď jedním z nich!


Novinky z projektu Akcelerátor osamostatňování!

Náš projekt Šance na samostatnost všech dětí s postižením reaguje na grantovou výzvu Akcelerátor osamostatňování, kterou chce Nadační fond Abakus navázat na dlouhodobou podporu služeb pro usnadnění běžného života rodin dětí se zdravotním znevýhodněním. 

Stále častěji se setkáváme s pečujícími, pro něž je představa budoucnosti jejich dětí velmi stresující otázkou, na kterou neznají odpověď. My jim pomáháme hledat cesty...

KULATÝ STŮL

Dne 8. 11. 2023 pořádáme v rámci tohoto projektu Kulatý stůl s tématem  "Jak nejlépe zohlednit skutečné potřeby osob se zdravotním postižením a pečujících při procesu plánování sociálních služeb?" pod záštitou 1. náměstka hejtmana Mgr. Ivo Slavotínka. Kulatý stůl se uskuteční v rámci projektu "Šance na samostatnost všech dětí s postižením" financovaného NF Abakus. Záměrem je také všechny přítomné upozornit na iniciativu Rok důstojnosti. Diskutovat budeme nejen o zkvalitnění sociálních služeb, ale především o skutečných potřebách pečujících rodin dětí s těžkým zdravotním postižením a o možnostech pečujících rodin a vlivu na budoucnost jejich dětí v systému sociálních služeb.

PROGRAM:

15:00 - 15:05

Zahájení kulatého stolu a představení účinkujících. (Mgr. et Mgr. Irena Smékalová)

15:05 - 15:15

Představení a cíle projektu "Akcelerátor osamostatňování". (Mgr. Naděžda Škrabalová a Bc. Iveta Skopalová)

15:15 - 15:35

Představení potřeb pečujících rodin zapojených do projektu. (zástupci pečujících rodin)

15:35 - 15:50

Témata, se kterými jsme se v rámci projektu střetli. (Jana Sudolská, Bc. Tereza Tláskalová, zástupci pečujících rodin)

15:50 - 16:30

Diskuze se zástupci Olomouckého kraje, Statutárního města Olomouce a dalšími odborníky nad tématem "Jak mohou pečující rodiče ovlivnit systém plánování sociálních služeb do budoucna".

16:30 - 16:45

Přestávka na občerstvení.

16:45 - 18:00

Pokračování diskuse, shrnutí a navržení dalších kroků.

Chceš být součástí našeho týmu?