Zkvalitňujeme život pečujících v našem regionu...

SDÍLENÁ PÉČE O ČLOVĚKA SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Pomáhejte spolu s námi svým volným časem a dopřejte odpočinek pečujícím rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra v projektu HOMESHARING! Více o této metodě naleznete v odkazu níže.

Srdečně zveme pečující a zástupce sociálních služeb na nezávazný webináři o HOMESHARINGU 

2. 12. 2021 v 17 hod 

- setkání se uskuteční online formou přes aplikaci Meetup

- nemusíte nic instalovat, zašleme odkaz 

NAŠE SLUŽBY


1.Homesharing

Co je metoda HOMESHARING? 

Čím se zabývá, kdo se ho může účastnit a jaké přináší výhody? 

Chtěli byste se stát hostitelem?

2. Odlehčovací služba

Od 1. 1. 2021 poskytujeme odlehčovací sociální službu "ZET"

Jak probíhá a pro koho je určená? 

Žádost o přijetí do odlehčovací služby ,,ZET": 

Sbírky na Darujme.cz na podporu homesharingu a zajištění mobility a spolehlivosti naší terénní odlehčovací služby:

 
 

Pomozte nám dojet k dětem s autismem a v zavádění sdílené péče v Olomouckém kraji!

Náš projekt HOMESHARING podpořila herečka Sandra Pogodová 

Náves Svobody 706/8a  

Olomouc 779 00   

IČO: 08802335                                

Datová schránka:y73nnbs    

Doručovací adresa: Náves Svobody 706/8a, Olomouc 779 00


Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů

Zet-My, z. s., se sídlem Náves Svobody 706/8a, Holice, Olomouc 77900;  IČO 08802335 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Pokud Zet-My, z. s., zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

• požadovat od Zet-My, z. s. informaci o zpracování vašich osobních údajů;

• požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Zet-My, z. s.

• požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Zet-My, z. s. jsou nepřesné);

• požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Zet-My, z. s., popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;

• vznést námitku proti zpracování osobních údajů Zet-My, z. s.;

• požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl(a) Zet-My, z. s.;

• podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.