ZKVALITŇUJEME ŽIVOT PEČUJÍCÍCH OSOB V NAŠEM REGIONU

UMOŽŇUJEME ODPOČINEK


Naše služby 


AKTUÁLNĚ


 Vstupujeme do nového projektu!

Zet-My realizuje od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2026 projekt "Zet-My - podpora pečujících prostřednictvím homesharingu a odlehčovací služby", který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost+. Cílem projektu je přispět k řešení problému přetížení pečujících osob vytvořením propojené sítě odborných a podpůrných neformálních služeb v Olomouckém kraji. Toho bude dosaženo prostřednictvím dvou klíčových aktivit: pobytové formy odlehčovací služby a realizací homesharingu pro lidi s kombinovaným, mentálním postižením a osoby s poruchou autistického spektra. Výstupem projektu bude zajištění víkendové pobytové odlehčovací služby s kapacitou 3 lůžek a spárování až 20 rodin s hostiteli.Naše terénní odlehčovací sociální služba ZET je díky Evropskému fondu pro regionální rozvoj a Ministerstvu pro místní rozvoj od března 2023 posílena o nový elektromobil, díky němuž jsme flexibilnější a dokážeme pružněji reagovat na potřeby našich klientů. Nesmírně si této podpory vážíme a děkujeme panu Martinu Prvému za pomoc v zajištění všeho potřebného, včetně příslušenství.  DĚKUJEME, ŽE JSTE PŘIŠLI NA NOC DŮSTOJNOSTI 2024!

Jak se podařilo záměr naplnit? A co je ještě třeba udělat? – to jsou témata Noci důstojnosti 2024.

V pondělí 8. 1. 2024 jsme v katedrále sv. Václava v Olomouci zapálili svíčku za Dorotu Š. a společně se zúčastnili mše s přímluvou za pečující osoby, klienty a zaměstnance sociálních služeb.

Připomněli jsme si příběh Doroty Š. a situaci všech lidí s mentálním postižením, kteří jsou ohroženi nevhodným nastavením českého systému sociálních a zdravotních služeb a dalších lidí s mentálním postižením, kteří trpí následkem nevhodně nastavené péče v systému.

Mimo jiné byla před branami MPSV v Praze předána ministru Marianu Jurečkovi Výzva Roku důstojnosti, v níž se společně se zapojenými organizacemi přihlašujeme v rámci této iniciativy k myšlence nutných reforem. V textu se rovněž bilancuje nad tím, co se během uplynulých dvanácti měsíců podařilo zlepšit a jaké kroky musí následovat. 

Záštitu nad akcí převzal Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje.


Vychutnej si přítomnost...s homesharingem!

Stále hledáme parťáky pro děti s postižením, buď jedním z nich!


Novinky z projektu Akcelerátor osamostatňování!

Náš projekt Šance na samostatnost všech dětí s postižením reaguje na grantovou výzvu Akcelerátor osamostatňování, kterou chce Nadační fond Abakus navázat na dlouhodobou podporu služeb pro usnadnění běžného života rodin dětí se zdravotním znevýhodněním. 

Stále častěji se setkáváme s pečujícími, pro něž je představa budoucnosti jejich dětí velmi stresující otázkou, na kterou neznají odpověď. My jim pomáháme hledat cesty...

KULATÝ STŮL

Dne 8. 11. 2023 proběhl v rámci tohoto projektu Kulatý stůl s tématem  "Jak nejlépe zohlednit skutečné potřeby osob se zdravotním postižením a pečujících při procesu plánování sociálních služeb?" pod záštitou 1. náměstka hejtmana Mgr. Ivo Slavotínka. Kulatý stůl se uskutečnil v rámci projektu "Šance na samostatnost všech dětí s postižením" financovaného NF Abakus. Záměrem bylo také všechny přítomné upozornit na iniciativu Rok důstojnosti. Diskutovalo se nejen o zkvalitnění sociálních služeb, ale především o skutečných potřebách pečujících rodin dětí s těžkým zdravotním postižením a o možnostech pečujících rodin a vlivu na budoucnost jejich dětí v systému sociálních služeb.

Chceš být součástí našeho týmu?