ZKVALITŇUJEME ŽIVOT PEČUJÍCÍCH OSOB V NAŠEM REGIONU...

Pomáhejte spolu s námi dětem se zdravotním postižením

a

zažijte svět novýma očima v projektu HOMESHARING!


Stali jsme se účastníky grantové výzvy Akcelerátor osamostatňování!

Počínaje červnem 2022 jsme se stali jednou z 12 podpořených organizací Nadačním fondem Abakus, který dlouhodobě pracuje na přinášení nástrojů pozitivních změn do české společnosti. S naším projektem Šance na samostatnost všech dětí s postižením jsme reagovali na grantovou výzvu Akcelerátor osamostatňování, kterou chce fond navázat na dlouhodobou podporu služeb pro usnadnění běžného života rodin dětí se zdravotním znevýhodněním. 

Stále častěji se setkáváme s pečujícími, pro něž je představa budoucnosti jejich dětí velmi stresující otázkou, na kterou neznají odpověď. Náš projekt pomůže rodičům nabídnout různé možnosti podpory ze stran odborníků, sdílení vlastních úspěchů, společné hledání cest k samostatnosti a definování dalšího směru buducnosti dítěte a rodiny. Vzájemnou separaci pečujícího rodiče a jeho potomka vnímáme jako náročný proces, který vyžaduje v cestě za soběstačností mnoho úsilí a citlivý individuální přístup.  Touto novou výzvou vstupujeme společně s našimi pečujícími do procesu hledání nástrojů a vizí, v nichž mají na samostatnost šanci všechny děti s postižením a jejich rodiče i ony samy mohou žít co možná nejběžnější život ve svém přirozeném prostředí.

Kromě  finanční podpory konkrétních aktivit se budou podpořené organizace společně zabývat měřením dopadu, udržitelností realizovaných aktivit a identifikací vhodných systémových změn. Partnerem doprovodného programu je organizace České centrum fundraisingu.

DĚKUJEME!!!


Každý Váš dar pomáhá!

 

Chceš být součástí našeho týmu?