O hostitelství 

Máte chuť pomáhat?

Hledáte smysluplné využití svého volného času?

Chcete pomoci pečující rodině nabrat nové síly?

Hledáme parťáky s laskavým srdcem pro děti se zdravotním postižením!

Jsi dobrodruh s velkým srdcem? Máš pocit, že tvůj potenciál pomáhat je nevyužitý a zajímá tě pohled na život z jiné perspektivy? 
Pomozte pečujícím rodinám nabrat nové síly, dětem objevit nový svět a získejte cenné zkušenosti, které vám umožní vidět svět novýma očima. 

Kdo se může stát hostitelem?

Člověk s pozitivním vztahem k lidem se zdravotním postižením, s empatií a chutí získávat nové zkušenosti.

Člověk s volnými časovými kapacitami, ochotný nabídnout je pravidelně dítěti s postižením.

Plnoletá, trestně bezúhonná osoba, pár nebo rodina s dobrým zdravotním a psychickým stavem.

Homesharing dává příležitost setkat se s člověkem, který se vymyká běžnému očekávání - posiluje naši schopnost soucitu, trpělivosti, tolerance a vzájemné spolupráce. Zvyšuje vnitřní integritu a kreativitu. 

Homesharing není pouhým odbočením ze známých tras nabídky pomoci - nikam neposíláš peníze, ale pomáháš konkrétní rodině. Je to nová cesta, která nabízí rodinám pečujícím o dítě s postižením naději, že na ně společnost nezapomněla.

Cesta hostitele

Přemýšlíte o hostitelství

Zapojit se do homesharingu znamená velký krok a my do něj nechceme nikoho tlačit. Pokud vás hostitelství zajímá, přihlaste se na náš nezávazný homesharingový večer

Nezávazné setkání s homesharingem

Dozvíte se více o homesharingu. Uslyšíte zkušenosti naší koordinátorky homesharingu a adaptační průvodkyně. Zeptáte se na cokoliv, co vás zajímá, nejen o homesharingu, ale i o lidech s postižením. 

Zúčastníte se přípravy

Na hostitelství vás připravíme. Naučíte se, jak přistupovat k dětem se zdravotním postižením. Získáte vše, co budete k hostitelství potřebovat. 

Dozvíte se spoustu nového nejen o dětech s postižením, ale i o sobě. Zjistíte, na co si troufáte a jaké jsou vaše limity.

Setkáte se s rodinou, které pomůžete

Seznámíme vás s rodinou s dítětem se zdravotním postižením, se kterou si budete navzájem nejvíc pasovat. Během vašich prvních setkání vám i rodině budou pomáhat zkušení pracovníci organizace. Frekvenci hostitelství a další detaily si domlouváte přímo mezi sebou. 

Podpora organizace

V celém procesu můžete své zkušenosti s péčí o dítě kdykoli konzultovat s pracovníky organizace a se svým adaptačním průvodcem, který vás bude celým procesem sbližování provázet. Budete moci sdílet své zážitky, radosti i pochybnosti také s ostatními hostiteli. 

Homesharing v akci

Jako proškolený hostitel na závěr celého procesu získáváte dobrý pocit z pomoci druhým, darujete pečující rodině vzácné chvíle odpočinku, obohatíte život dítěte s postižením a stanete se jeho novým kamarádem, čímž mu usnadníte do budoucna přizpůsobení se novým změnám.


CHCI SE STÁT HOSTITELEM:


Hledáte homesharing ve vašem regionu?