O hostitelství 

Máte chuť pomáhat?

Hledáte smysluplné využití svého volného času?

Chcete pomoci pečující rodině nabrat nové síly?

Hledáme parťáky s laskavým srdcem pro děti se zdravotním postižením!

Pomozte pečujícím rodinám nabrat nové síly, dětem objevit nový svět a získejte cenné zkušenosti, které vám umožní vidět svět novýma očima. 

Kdo se může stát hostitelem?

Člověk s pozitivním vztahem k lidem se zdravotním postižením, s empatií a chutí získávat nové zkušenosti.

Člověk s volnými časovými kapacitami, ochotný nabídnout je pravidelně dítěti s postižením.

Plnoletá, trestně bezúhonná osoba, pár nebo rodina s dobrým zdravotním a psychickým stavem.


Homesharing dává příležitost setkat se s člověkem, který se vymyká běžnému očekávání - to umožňuje vidět svět jinýma očima, posiluje naši schopnost soucitu, trpělivosti, tolerance a vzájemné spolupráce. Zvyšuje vnitřní integritu a kreativitu. Zkušenost s pečováním nás může posunout v přístupu k životu, umožňuje nové propojení s okolním světem, pocit smyslu a radosti.

Cesta hostitele

Přemýšlíte o hostitelství

Zapojit se do homesharingu znamená velký krok a my do něj nechceme nikoho tlačit. Pokud vás hostitelství zajímá, přihlaste se na náš nezávazný homesharingový večer

Nezávazné setkání s homesharingem

Dozvíte se více o homesharingu. Uslyšíte zkušenosti naší koordinátorky homesharingu a adaptační průvodkyně. Zeptáte se na cokoliv, co vás zajímá, nejen o homesharingu, ale i o lidech s postižením. 

Zúčastníte se přípravy

Na hostitelství vás připravíme. Naučíte se, jak přistupovat k dětem se zdravotním postižením. Získáte vše, co budete k hostitelství potřebovat. 

Setkáte se s rodinou, které pomůžete

Seznámíme vás s rodinou s dítětem se zdravotním postižením, se kterou si budete navzájem nejvíc pasovat. Během vašich prvních setkání vám i rodině budou pomáhat zkušení pracovníci organizace. Frekvenci hostitelství a další detaily si domlouváte přímo mezi sebou. 

Podpora organizace

V celém procesu můžete své zkušenosti s péčí o dítě kdykoli konzultovat s pracovníky organizace a se svým adaptačním průvodcem, který vás bude celým procesem sbližování provázet. Budete moci sdílet své zážitky, radosti i pochybnosti také s ostatními hostiteli. 

Homesharing v akci

Jako proškolený hostitel na závěr celého procesu získáváte dobrý pocit z pomoci druhým, darujete pečující rodině vzácné chvíle odpočinku, obohatíte život dítěte s postižením a stanete se jeho novým kamarádem, čímž mu usnadníte do budoucna přizpůsobení se novým změnám.


CHCI SE STÁT HOSTITELEM:

V zavádění metody HOMESHARING nás finančně podpořil Olomoucký kraj a ABAKUS - nadační fond zakladatelů Avastu. Cílem programu je rozšířit komunitní sdílení péče homesharing v regionech a k novým cílovým skupinám rodičů dětí se zdravotním znevýhodněním. V období od července 2021 do prosince 2023 budeme společně s dalšími 5 podpořenými organizacemi s nadací úzce spolupracovat. Kromě finanční podpory bude organizace podrobně proškolena v metodice homesharingu a po celou dobu zavádění bude mít k dispozici individuální mentoring. Zapojí se také do sběru dat a bude aktivně přispívat k ukotvení homesharingu do systému podpor a služeb v České republice. Odbornými partnery výzvy jsou organizace Děti úplňku a Rodinné Integrační Centrum.


Pro více informací navštivte web spojující všechny zapojené organizace a najděte si tu svou, která zavádí homesharing ve Vašem regionu: