O hostitelství 

Chcete obohatit svůj život?
Máte chuť pomáhat a trochu volného času k tomu?
Hledáme parťáky s laskavým srdcem pro děti se zdravotním postižením! 

Pomůžete pečujícím rodinám nabrat nové síly, dětem objevit nový svět a získáte cenné zkušenosti, které vám umožní vidět svět jinýma očima. 

CHCI SE STÁT HOSTITELEM:

Kdo se může stát hostitelem?

Člověk s pozitivním vztahem k lidem se zdravotním postižením, s empatií a chutí získávat nové zkušenosti.

Člověk s volnými časovými kapacitami, ochotný nabídnout je pravidelně dítěti s postižením.

Plnoletá, trestně bezúhonná osoba, pár nebo rodina s dobrým zdravotním a psychickým stavem.


Homesharing dává příležitost setkat se s člověkem, který se vymyká běžnému očekávání - to umožňuje vidět svět jinýma očima, posiluje naši schopnost soucitu, trpělivosti, tolerance a vzájemné spolupráce. Posiluje vnitřní integritu a kreativitu. Zkušenost s pečováním nás může posunout v přístupu k životu, umožňuje nové propojení s okolním světem, pocit smyslu a radosti.

Cesta hostitele

V zavádění metody HOMESHARING nás finančně podpořil ABAKUS - nadační fond zakladatelů Avastu. Cílem programu je rozšířit komunitní sdílení péče homesharing v regionech a k novým cílovým skupinám rodičů dětí se zdravotním znevýhodněním. V období od července 2021 do prosince 2023 budeme společně s dalšími 5 podpořenými organizacemi s nadací úzce spolupracovat. Kromě finanční podpory bude organizace podrobně proškolena v metodice homesharingu a po celou dobu zavádění bude mít k dispozici individuální mentoring. Zapojí se také do sběru dat a bude aktivně přispívat k ukotvení homesharingu do systému podpor a služeb v České republice. Odbornými partnery výzvy jsou organizace Děti úplňku a Rodinné Integrační Centrum.


Pro více informací navštivte web spojující všechny zapojené organizace a najděte si tu svou, která zavádí homesharing ve Vašem regionu: