Podporují nás

DĚKUJEME!

Pořízení elektromobilu pro terénní odlehčovací sociální službu "ZET"

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017270

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Předmětem projektu je pořízení elektromobilu pro terénní odlehčovací sociální službu "ZET". Projekt vychází z úvahy nad poptávkou po službách spolku a dosavadní automobilovou technikou, která je v současné době s ohledem na rozšiřující se aktivity spolku kapacitně nedostačující.

Realizací projektu dojde k zefektivnění sociálních služeb, které spolek Zet-My, z.s. poskytuje a ke

splnění následujících dílčích cílů, které byly v projektu stanoveny:

- Poskytovatel sociálních služeb spolek Zet-My, z.s. poskytne svým pracovníkům a klientům zázemí

odpovídající současným standardům.

- Zvýší se kvalita materiálně technické základny žadatele.

- Bude zatraktivněno prostředí pro poskytování sociálních služeb.

- Vozový technický park bude množstvím vozidel odpovídat potřebám zaměstnanců a klientů.

Cíle projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím nákupu elektromobilu zkvalitnit sociální služby (možnost dál

přijímat nové klienty a odlehčit tak pečujícím rodinám) a podmínky života pro klienty s

kombinovaným, mentálním postižením v ORP Olomouc, Prostějov, Konice, Litovel, Uničov a jižní

části Šumperska.

Cíle projektu budou v souladu se specifickými cíli 6.1 REACT-EU, konkrétně pak:

Zajistit přechod od institucionálního modelu péče k podpoře osob v přirozeném prostředí.

- Specifický cíl A.2: Vytvořit podmínky pro zajištění potřebných kapacit sociálních služeb

komunitního typu terénní, ambulantní i pobytové formy


Nadace Naše dítě nám poskytla příspěvek ve výši 10 000 Kč na vybavení zahrady pro děti s poruchou autistického spektra.

Podpořili nás...

  • SELP Servis s. r. o.
  • Robert Runták
  • WECKO sanitární technika s. r. o.
  • Accounting Administration Services a. s.
  • Iva Kočnarová
  • MUDr. Karel Martínek
  • Mgr. Milan Šebesta
  • Andrea a Zbyšek Firlovi
  • Jitka Bláhová

  • Dalibor JanečekObec Velký Týnec nám v roce 2023 poskytla dotaci ze svého rozpočtu ve výši 30 000 Kč na majetek a nákup materiálu, DHM a DHIM - vybavení potřebného k naší činnosti.

Statutární město Prostějov nám v roce 2023 poskytlo ze svého rozpočtu dotaci 4000 Kč na naše příměstké odlehčovací týdny.

Město Litovel nám v roce 2023 poskytlo dotaci ze svého rozpočtu na naši odlehčovací službu ZET ve výši 5 000 Kč.


DĚKUJEME            Vaše Zet-My

Děkujeme za podporu!