HOMESHARING

Homesharing je podpora rodin pečujících o své blízké se zdravotním postižením díky přirozené podpoře sdílené péči.

Jedná se o moderní a přirozený systém podpory rodin pečující o své děti či dospělé s vážným zdravotním postižením a v západních zemích úspěšně funguje mnoho let. Proškolený hostitel nebo hostitelská rodina, která má zájem s péčí o člověka s postižením pomoci, si bere pravidelně dítě či dospělého k sobě domů, na předem domluvený čas: pár hodin týdně, odpoledne s přespáním či víkend. Společně si užijí obohacující chvíle, navazují kontakty, zatímco jeho rodina si může vydechnout, vyřídit si běžné záležitosti, anebo se věnovat ostatním dětem.

Náš spolek si uvědomuje, že péče o těžce postižené osoby je velmi náročná a často nepřetržitá, pečující si nemají čas odpočinout, vyspat se, zažívají stres....

Hostitelské rodiny či jednotlivci díky homesharingu mohou pečujícím rodinám odlehčit tím, že jim nabídnou svůj volný čas...

Tak pokud čas máte a chcete někomu pomoci a současně si obohatit svůj život, ozvěte se nám...

V zavádění metody HOMESHARING nás finančně podpořil ABAKUS - nadační fond zakladatelů Avastu. Cílem programu je rozšířit komunitní sdílení péče homesharing v regionech a k novým cílovým skupinám rodičů dětí se zdravotním znevýhodněním. V období od července 2021 do prosince 2023 budeme společně s dalšími 5 podpořenými organizacemi s nadací úzce spolupracovat. Kromě finanční podpory bude organizace podrobně proškolena v metodice homesharingu a po celou dobu zavádění bude mít k dispozici individuální mentoring. Zapojí se také do sběru dat a bude aktivně přispívat k ukotvení homesharingu do systému podpor a služeb v České republice. Odbornými partnery výzvy jsou organizace Děti úplňku a Rodinné Integrační Centrum.


12 otázek a odpovědí


1. Co je Homesharing?

Je to přirozený systém podpory rodin (i jednotlivců), kteří pečují o své děti či dospělé s vážným zdravotním postižením v domácím prostředí. V překladu znamená sdílenou péči o dítě či dospělého s postižením.

2. Kdo je pečující?

Osoba, která celodenně pečuje o své dítě či dospělého s vážným zdravotním postižením v domácím prostředí.

3. Kdo je to hostitel?

Rodina (i jednotlivec), která má zájem pomoci pečujícím lidem tím, že si bere dítě či dospělého, o kterého tito lidé pečují, na předem domluvený čas do své domácnosti (případně na domluvené místo).

4. Proč se homesharing zavádí?

Péče o osoby s postižením je velmi náročná a často nepřetržitá. Pečující si nemají čas odpočinout, vyspat se, zažívají stres. Pečující osoby velmi často nemají na sebe navázanou žádnou další pomoc, neexistuje dostatek sociálních služeb, které by jim pomáhaly. Pro pečující je i minimální volný čas, který jim hostitelské rodiny poskytnou (pár hodin týdně či měsíčně), velmi vzácný. Rodiny s osobou s postižením jsou v sociální izolaci.

5. Co hostitel nabízí?

Hostitel nabízí svůj volný čas dítěti či dospělému s postižením. Tráví s ním čas ve svém domácím prostředí, délka a četnost závisí na možnostech hostitelů. Důležitá je pravidelnost a vzájemně navázaný vztah.

6. Co musí splňovat hostitelská osoba či rodina?

Hledáme tolerantní osoby (rodiny) schopné pochopit odlišnosti lidí s postižením a přijmout je takové, jací jsou.

 • Věk není důležitý, ale převážně je homesharing vhodný pro lidi dospělé s životními zkušenostmi.
 • Zdravotní stav hostitele by měl být dobrý, aby zvládl péči o osobu s postižením, nesmí trpět vážným duševním onemocněním či poruchou osobnosti.
 • Bezúhonnost a zodpovědnost je předpokladem.
 • Hostitel nesmí vést rizikový životní styl.
 • Prostředí rodiny či osoby by mělo být stálé, přijímající, citově příznivé.
 • Bytové podmínky - dítě by mělo mít v domácnosti hostitele pro sebe prostor podle svých potřeb.
 • Vzdělání hostitele není rozhodující, důležité jsou osobnostní vlastnosti - empatie, schopnost a ochota se přizpůsobovat.

7. Co bude muset hostitel pro zařazení do projektu Homesharing udělat?

 • Účastnit se skupinových setkání zájemců o homesharing.
 • Absolvovat motivační pohovor.
 • Zúčastnit se základního vzdělávání o lidech s postižením.
 • Projít individuálním setkáváním nad konkrétními potřebami osoby, o kterou bude pravidelně pečovat.
 • Umožnit prohlídku prostředí, kde bude podpora poskytována (domácnost), aby se zjistilo, že bude prostředí bezpečné.
 • Umožnit pohovor se všemi členy domácnosti, které se budou na péči o osobu podílet.

8. Co musí splňovat pečující osoba?

Musí pečovat o dítě či dospělého s postižením - mentálním, kombinovaným, s poruchou autistického spektra....

Poskytnout informace o zdravotním stavu svého dítěte a jeho specifika, které jsou důležité pro zajištění péče hostitelem.

9. Co musí pečující udělat, aby mohl být zařazen do projektu?

Musí se přihlásit - mailem, telefonem, osobně.

Následně je pečující zařazen do seznamu zájemců a je s ním uskutečněn osobní (motivační) rozhovor. Pečující s námi musí spolupracovat, vyplnit s námi dokumenty týkající se potřebné podpory dítěte či dospělého, o kterého pečuje. Pečující musí projít procesem setkávání s hostiteli a co nejvíce spolupracovat s hostiteli a provázející organizace. Dokázat se odloučit od dítěte či dospělého na dobu, kterou bude v péči hostitele.

10. Jak dlouho proces trvá?

Jedná se o dlouhodobý proces, při kterém se hostitel musí připravit na požadavky dítěte (či dospělého). Na předání dítěte (či dospělého) se musí připravit pečující a osoba, o kterou je pečováno. Po přípravě (proškolení) následuje sblížení rodin a postupné navazování vztahu.

11. Kdo rozhoduje o tom, o jaké dítě či dospělého budu pečovat?

Hlavní hledání vzájemně vhodných rodin je na organizaci, která zajišťuje projekt, ale vše musí být dohodnuto a odsouhlaseno všemi účastníky. Rodiny si musí navzájem vyhovovat a mezi dítětem (či dospělým) a hostiteli musí vzniknout vztah.

12. Jakou roli v projektu má spolek Zet-My?

Spolek zajistí provázení rodin a nabídne jim možnost odlehčení pro klienty:

 • koordinuje aktivity projektu
 • zajišťuje metodické a odborné pracovníky pro projekt
 • propaguje a medializuje homesharing
 • koordinuje nábor a vzdělávání hostitelů a pečujících
 • organizuje a realizuje pravidelná setkání s hostitelskými a pečujícími rodinami
 • zajišťuje dle potřeb supervize či setkání s dalšími odborníky
 • zajišťuje předání veškerých informací ohledně potřeb dítěte
 • zajišťuje administrativní úkony

Nenašli jste odpověď na svoji otázku? Napište nám, odpovíme co nejdříve.