STAŇTE SE HOSTITELEM, ZAŽIJTE SVĚT NOVÝMA OČIMA 

A POMÁHEJTE TAM, KDE JE TO OPRAVDU POTŘEBA!

Chci se zapojit do HOMESHARINGU!

Ve třech bodech o homesharingu

Homesharing je sdílená péče o dítě nebo dospělého se zdravotním postižením, kdy si hostitel bere dítě k sobě domů a tím pomáhá odlehčit pečující rodině od náročné a často nepřetržité péče.

Proškolený hostitel (rodina či jednotlivec) si bere dítě či dospělého pravidelně do péče na domluvenou dobu. Společně si užijí obohacující chvíle, navazují kontakty, zatímco jeho rodina si může vydechnout, vyřídit si běžné záležitosti, anebo se věnovat ostatním dětem

Rodiče mají čas nabrat nové síly. Děti získají nové vztahy, zkušenosti a další možnosti trávení času. Hostitelům homesharing přináší radost a dobrý pocit, nový pohled na svět a příležitost učit se novým věcem.


Proč pečující rodiny potřebují pomoci?

Představte si, že si nemůžete takřka nikdy odpočinout. Nestíháte nakoupit, uklidit, jít k doktorovi, nebo si zajít s partnerem do kina nebo doprovodit druhé dítě do kroužku. Představte si, že jsou mezi námi rodiče, kteří žijí se svým dítětem s postižením neustále ve střehu a často nemají ani minutu odpočinku.

Rodiče dětí se zdravotním postižením čelí vysoké míře stresu. Velmi často nemají k péči o své dítě žádnou podporu nebo jen minimální. Proto i jedno odpoledne týdně, které mohou využít sami pro sebe či pro zbylé členy rodiny, má pro ně nepředstavitelnou cenu. A přesně to jim HOMESHARING může dát.


Příběhy homesharingu


Seznamte se s Julinkou, která už svého hostitele našla:

Julinka nemluví, má epilepsii a často v noci dlouhé intervaly bdí, vyžaduje 24 hodinovou péči. Je také velký smíšek, je ráda s jinými dětmi a ráda si hraje s legem a chodí na procházky. Homesharing dal Julčiným rodičům čas především pro její sestru Štěpánku.

Julinka díky homesharingu získala nové kamarády - hostitele, rodinu Kubíčkových, kteří si ji zpočátku brali k sobě domů na dvě až tři hodinky, se silným pocitem zodpovědnosti a respektu. Postupnými kroky však společný čas prodlužují, dnes u nich homesharing funguje již druhý rok a čas spolu tráví třeba na houpačce nebo na procházkách, podle toho v jaké náladě Julinka je.  

"Julča nám dala další životní zkušenost a umožnila vnímání toho, jak složité to mají pečující rodiny a jak jednoduché je někomu pomoci," hostitel Miroslav Kubíček.


Přestože má rodina Zogatových dvě malé děti, tři hodiny týdně hlídají i Maxe a jeho sestru:

"Poprvé jsme si k sobě vzali jen Maxíka, ale zjistili jsme, že když jsou s Julinkou spolu, je to lepší, protože spolu tvoří sehraný tým," říká Maxova hostitelka Zuzana Zogatová. Jednou týdně tak vyzvedávají Maxe a Julii ze školy a společně i s vlastními dětmi tráví čas většinou na hřišti nebo u nich doma.

Pro rodiny pečující o děti s postižením je forma takové podpory neocenitelnou pomocí, přestože by se mohlo zdát, že tři hodiny jsou celkem zanedbatelné. V životech takových rodin je ovšem čas naprostou jinou veličinou.

"Znamená to pro mě velkou úlevu, protože mám čas si vyřídit aspoň to nejnutnější, nemluvě o možnosti odpočinku," říká Maxova maminka Michaela Dvořáková. 


Přidejte se ke skvělé partě hostitelů!

I málem můžete změnit mnoho věcí k lepšímu!

Co HOMESHARING přináší?

Dětem

Nová přátelství a jiné prostředí. Přirozeně si tak rozšiřují okruh sociálních kontaktů a získávají nové zážitky. Mají svůj vlastní svět bez rodičů, který potřebují stejně jako zdravé děti. 

Rodičům

Odpočinek a odlehčení od náročné a nepřetržité každodenní péče. Umožňuje jim zařídit si běžné věci, nebo se věnovat dalším členům rodiny.

Hostitelům

Příležitost proniknout do světa lidí se zdravotním postižením. Posiluje schopnost empatie, respektu a trpělivosti. Dává pocit prospěšnosti a smyslu, obohacuje život novými zážitky. Umožňuje vidět svět novýma očima.

Pokud chcete někomu pomoci a současně obohatit svůj život, ozvěte se nám...

Pro více informací navštivte web spojující všechny zapojené organizace a najděte si tu svou,

 která zavádí homesharing ve Vašem regionu:  

V zavádění metody HOMESHARING nás finančně podpořil ABAKUS - nadační fond zakladatelů společnosti Avast. Cílem programu je rozšířit komunitní sdílení péče homesharing v regionech a k novým cílovým skupinám rodičů dětí se zdravotním znevýhodněním. V období od července 2021 do prosince 2023 budeme společně s dalšími 5 podpořenými organizacemi s nadací úzce spolupracovat. Kromě finanční podpory bude organizace podrobně proškolena v metodice homesharingu a po celou dobu zavádění bude mít k dispozici individuální mentoring. Zapojí se také do sběru dat a bude aktivně přispívat k ukotvení homesharingu do systému podpor a služeb v České republice. Odbornými partnery výzvy jsou organizace Děti úplňku a Rodinné Integrační Centrum.