ZKVALITŇUJEME ŽIVOT PEČUJÍCÍCH OSOB...

Ve třech bodech o odlehčovací službě ZET

Odlehčíme = umožníme odpočinek osobě, která pečuje o dítě či dospělého doma, tím že ji zastoupíme po určitou dobu v péči. Služba je poskytována na základě individuálních potřeb, zpravidla v místě pobytu klienta nebo v místech, která odpovídají jeho denním zvyklostem, režimu a rituálům.

Posláním odlehčovací služby je zajistit osobám s kombinovaným,  mentálním postižením a osobám s poruchou autistického spektra odpovídající potřeby vedoucí k zabezpečení jejich života. Cílem je zkvalitnit život pečujících osob a poskytnout prostor k odpočinku, regeneraci sil a vyřízení osobních záležitostí.

O službu může požádat rodič pro dítě od 4 let, dospělý člověk do 64 let, o kterého někdo pečuje doma, či jeho opatrovník. 


Terénní odlehčovací služba


Kde působíme: prioritně ORP Olomouc, Litovel, Prostějov, Konice, Uničov, Přerov, Mohelnice, jižní část ORP Šumperk

Rozšíření do dalších lokalit je možné při volné kapacitě. 

Kapacita služby: jeden až dva klienti v jeden okamžik

155 Kč/hod./při čerpání do 80 hod./měsíčně

145 Kč./hod. při čerpání nad 80 hod./měsíčně                    

Provozní doba: 

Pondělí - čtvrtek: od 12:00 do 17:00 s kapacitou 2 klienti v jeden čas.

Každou lichou sobotu a neděli od 9:00 do 18:00 s kapacitou 1 - 2 klienti v jeden čas.

Ambulantní odlehčovací služba


Kde máme zázemí: 

Kyselovská 41/2, Slavonín - Olomouc

Kapacita služby: maximální skupinová kapacita 4 klienti v jeden okamžik

155 Kč/hod./při čerpání do 80 hod./měsíčně

145 Kč./hod. při čerpání nad 80 hod./měsíčně                    

Vybavení: prostory herny a zahrady ke hře a snoezelen k odpočinku, kuchyň, koupelna, sociální zařízení 

Provozní doba: 

Pondělí - pátek: od 12:00 do 17:00 s kapacitou 4 klienti v jeden čas.

Každá sobota a neděle v měsíci: od 9 - 16:00 s kapacitou 3 klienti v jeden čas.


Pobytová odlehčovací služba


Kde máme zázemí: Kyselovská 41/2, Slavonín - Olomouc

Kapacita služby: tři klienti v jeden okamžik

80 Kč/hod./při čerpání v čase od 6:00 do 22:00

40 Kč/hod./při čerpání v čase od 22:00 do 6:00

200 Kč/den za ubytování

Vybavení: tři jednolůžkové pokoje, snoezelen, herna
kuchyň, koupelna, sociální zařízení zahrada s bazénem

Provozní doba:

Pátek od 14:00 - neděle do 14:00 pouze v lichý týden

Výjimečně lze pobyt prodloužit o čtvrtek (1 klient v jeden okamžik).

 


V případě zájmu vyplňte žádost o pobytovou službu ZET a my Vás kontaktujeme a domluvíme si termín sociálního šetření.


Službu lze poskytovat na základě podepsané písemné smlouvy. 
Služba se poskytuje dle potřeb a kapacity. Ideální je službu využívat pravidelně, aby mělo odlehčení pro pečující osobu smysl a bylo efektivní.

Naše prostory prozatím nejsou bezbariérové.


Zásady služby ZET


Respektujeme vlastní vůli klienta, jeho potřeby, důstojnost, individualitu a tempo.

Vytváříme důvěryhodný vztah. 

Spolupracujeme s pečujícími osobami. 


Základní činnosti při poskytování odlehčovací služby:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické  činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Jak mám o službu požádat?

Napište na mail: zet-my@seznam.cz

Zavolejte: 601 354 410 (ambulantní a terénní), 725 096 933 (pobytová)

Zastavte se osobně na adrese: Kyselovská 41/2, Slavonín - Olomouc (schůzky sjednávejte telefonicky předem)

Nebo nám rovnou napište:

Co se stane dál?

Sejdeme se, vyplníte žádost o poskytnutí služby, následně vás kontaktuje sociální pracovník a provede v domácnosti sociální šetření, aby zjistil, zda je služba, kterou poskytujeme v souladu s tím, co požadujete.