Jste pečující se zájmem o odlehčovací službu?

 V čem spočívá odlehčovací sociální služba "ZET"

Co znamená odlehčení?

Odlehčíme = umožníme odpočinek osobě, která pečuje o dítě či dospělého doma, tím že ji zastoupíme po určitou dobu v péči.

Co znamená terénní služba?

Služba v přirozeném prostředí klienta - tedy doma nebo tam, kde zrovna dle svých zvyklostí v dané chvíli pobývá.

Co znamená ambulantní služba?

Služba v příjemném prostředí sídla organizace v prostorách herny, kde je i zázemí s kuchyňkou. 


Co znamená odlehčení pro pečující osobu?

Pečující osoba si kromě odpočinku může zařídit osobní záležitosti - zajít na poštu, do banky, k lékaři, věnovat se dalším členům rodiny.

Jak často se služba poskytuje?

Služba se poskytuje dle potřeb a kapacity. Ideální je službu využívat pravidelně, aby mělo odlehčení pro pečující osobu smysl a bylo efektivní. Kapacita služby jsou dva klienti v jeden okamžik.

Kdo může o službu požádat?

O službu může požádat rodič pro dítě od 4 let, dospělý člověk, o kterého někdo pečuje doma, či jeho opatrovník.

Kde službu poskytujeme?

Teréní službu prioritně ORP Olomouc, Litovel, Prostějov, Konice, Uničov, jižní část ORP Šumperk. 

Rozšíření do dalších lokalit je možné při volné kapacitě.

Ambulantní službu v sídle organizace na Náves Svobody 706/8a, Holice - Olomouc.

Kolik to stojí?

Úhrada za terénní službu je stanovena na 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Maximální okamžitá individuální kapacita terénní služby jsou 2 klienti.

Úhrada za ambulantní službu je stanovena na 100 Kč za hodinu. Ambulantní služba zajišťuje zájemcům oběd, cena za oběd je 75 Kč včetně provozních nákladů. Maximální okamžitá skupinová kapacity ambulantní služby jsou 3 až 4 klienti.

Jaká je provozní doba ambulantní služby?

Každý lichý víkend, tedy sobota i neděle, vždy od 8:00 do 16:00.

Jak mám o službu požádat?

Napište na mail: zet-my@seznam.cz

Zavolejte: 725 165 162

Zastavte se osobně na adrese: Náves Svobody 706/8a, Holice - Olomouc (schůzky sjednávejte telefonicky předem)

Co se stane dál?

Sejdeme se, vyplníte žádost o poskytnutí služby, následně vás kontaktuje sociální pracovník a provede v domácnosti sociální šetření, aby zjistil, zda je služba, kterou poskytujeme v souladu s tím, co požadujete.