Pro rodiče a pečující osoby

Díky homesharingu získají rodiče čas na odpočinek, věnovat se dalším členům rodiny, vyřídit si potřebné záležitosti a trochu času na sebe.

Podporujeme pečující rodiny s dospělými a dětmi od 4 let s kombinovaným, mentálním postižením a osobami s poruchou autistického spektra.

Ve třech bodech  o homesharingu

Homesharing je přirozený způsob podpory rodin s dětmi a dospívajícími s kombinovaným, mentálním postižením, který vznikl s ambicí efektivně doplnit formální odlehčovací služby se záměrem umožnit pečujícím rodinám odpočinek od náročné a často nepřetržité péče.

Jak funguje? Proškolený hostitel (rodina či jednotlivec) si pravidelně bere dítě k sobě domů, dle svých časových možností a po předchozí domluvě. Společně tráví čas, jdou na procházku, uvaří si oběd, hrají si. Dítě se pak vrací zpátky domů.

Rodiče mají čas nabrat nové síly. Děti získají nové vztahy, zkušenosti a dovednosti. Hostitelům homesharing přináší radost a dobrý pocit, příležitost učit se trpělivosti, empatii a respektu k lidem s postižením.


Kdo je to hostitel?

Hostitel je jednotlivec, pár či rodina, který si pravidelně bere dítě na předem domluvený čas do své domácnosti, společně si hrají, chodí na procházky nebo na hřiště. Dítě k hostiteli přichází jako by šlo na návštěvu ke kamarádovi nebo třeba k tetě a společně tráví čas u něj doma nebo venku. 

Hostitel nabízí svůj volný čas dítěti či dospělému s postižením. Tráví s ním čas ve svém domácím prostředí, délka a četnost závisí na možnostech hostitelů. Důležitá je pravidelnost a vzájemně navázaný vztah

Hostitel pochází z řad laické veřejnosti, který projevil zájem pomáhat druhým. Zapojit se může každý trestně bezúhonný člověk nad 18 let s dobrým zdravotním stavem, disponující prostorem/domovem, který je ochoten sdílet s člověkem s postižením. Rovněž disponuje volným časem, prostorem a pozorností a zmíněné chce věnovat člověku se zdravotním postižením. Jsou to lidé, kteří hledají smysluplné využití času a chtějí prostřednictvím pomoci druhým obohatit svůj život.


Co musí hostitel splňovat?

Jsou to především lidé s empatií, schopní pochopit odlišnosti lidí s postižením a přijmout je takové, jací jsou.

Hostitel je:

 • Plnoletá osoba - zapojení v projektu je vhodné především pro člověka dospělého se stabilitou, s životními zkušenostmi.
 • Zdravotní stav hostitele by měl být dobrý, aby zvládl péči o osobu s postižením, nesmí trpět vážným duševním onemocněním či poruchou osobnosti.
 • Bezúhonnost a zodpovědnost je předpokladem.
 • Hostitel nesmí vést rizikový životní styl.
 • Prostředí rodiny či osoby by mělo být stálé, přijímající, citově příznivé.
 • Bytové podmínky - dítě by mělo mít v domácnosti hostitele pro sebe bezpečný prostor dle svých potřeb.
 • Vzdělání hostitele není rozhodující, důležité jsou osobnostní vlastnosti - empatie, respekt k lidem s postižením, schopnost a ochota se přizpůsobovat.

Hostitel prochází pečlivou přípravou:

 • Účastní se skupinových setkání zájemců o homesharing.
 • Absolvuje motivační pohovor při osobní schůzce.
 • Zúčastní se základního vzdělávání o lidech s postižením a příprav, které prověřují nejen jeho osobnostní předpoklady.
 • Prochází individuálním setkáváním nad konkrétními potřebami osoby, o kterou bude pravidelně pečovat.
 • Před prvním setkáním umožňuje prohlídku prostředí, kde bude podpora poskytována (domácnost), aby bylo pro dítě zajištěno bezpečné prostředí. 

Pečujete o dítě či dospělého s postižením - kombinovaným, mentálním, s poruchou autistického spektra?


Cesta pečujícího k homesharingu

Přihlaste se: mailem, telefonem, osobně, vyplněním krátkého formuláře na konci této stránky.

Poté nám na osobní schůzce poskytnete informace o zdravotním stavu svého dítěte a jeho specifika, které jsou důležité pro zajištění péče hostitelem. 

Následně je pečující zařazen do seznamu zájemců a je s ním uskutečněn osobní (motivační) rozhovor. Pečující s námi musí spolupracovat, vyplnit s námi dokumenty týkající se potřebné podpory dítěte či dospělého, o kterého pečuje. Pečující musí projít procesem setkávání s hostiteli a co nejvíce spolupracovat s hostiteli, adaptačním průvodcem a provázející organizací. Dokázat se odloučit od dítěte či dospělého na dobu, kterou bude v péči hostitele. 

Jedná se o dlouhodobý proces, při kterém se hostitel musí připravit na požadavky dítěte (či dospělého). Na předání dítěte (či dospělého) se musí připravit i pečující a osoba, o kterou je pečováno. Po přípravě (proškolení) následuje sblížení rodin a postupné navazování vztahu za pomoci pracovníka organizace - tzv. adaptačního průvodce, který pomáhá při navazování vztahu a zajišťuje předání všech informací.

Hlavní hledání vzájemně vhodných rodin je na organizaci, která homesharing zajišťuje, ale vše musí být dohodnuto a odsouhlaseno všemi účastníky. Rodiny si musí navzájem vyhovovat, mezi dítětem (či dospělým) a hostiteli musí vzniknout vztah a důležitou roli hraje rovněž vzdálenost mezi oběma rodinami.


Nenašli jste odpověď na svoji otázku? Napište nám a my Vám odpovíme co nejdříve...Podívejte se, jak vypadá homesharing v reálném životě...