Pro rodiče a pečující osoby

Díky homesharingu získají rodiče čas na odpočinek, věnovat se dalším členům rodiny, vyřídit si potřebné záležitosti a trochu času na sebe.

Podporujeme pečující rodiny s dospělými a dětmi od 4 let s kombinovaným, mentálním postižením a osobami s poruchou autistického spektra.

12 otázek a odpovědí o HOMESHARINGU

1. Co je Homesharing?

Je to sdílená péče o dítě nebo dospělého se zdravotním postižením, kdy si hostitel bere dítě k sobě domů a tím pomáhá odlehčit pečující rodině od náročné a často nepřetržité péče.

2. Kdo je pečující?

Osoba, která celodenně pečuje o své dítě či dospělého se zdravotním postižením v domácím prostředí.

3. Kdo je to hostitel?

Hostitel je jednotlivec, pár či rodina, který si pravidelně bere dítě na předem domluvený čas do své domácnosti, společně si hrají, chodí na procházky nebo na hřiště. Dítě k hostiteli přichází jako by šlo na návštěvu ke kamarádovi nebo třeba k tetě a společně tráví čas u něj doma nebo venku.

4. Proč se homesharing zavádí?

Péče o osoby s postižením je velmi náročná a často nepřetržitá. Pečující si nemají čas odpočinout, vyspat se a zažívají vysokou míru stresu. Pečující osoby velmi často nemají na sebe navázanou žádnou další pomoc nebo v jejich případě neexistuje dostatek sociálních služeb, které by jim pomohly. Rodiny s osobou s postižením jsou v sociální izolaci. Pro pečující je i minimální volný čas, který jim hostitelské rodiny poskytnou (pár hodin týdně či měsíčně), velmi vzácný. 

5. Co hostitel nabízí?

Hostitel nabízí svůj volný čas dítěti či dospělému s postižením. Tráví s ním čas ve svém domácím prostředí, délka a četnost závisí na možnostech hostitelů. Důležitá je pravidelnost a vzájemně navázaný vztah.

6. Co musí splňovat hostitelská osoba či rodina?

Hledáme lidi s empatií (rodiny) schopné pochopit odlišnosti lidí s postižením a přijmout je takové, jací jsou.

Hostitel je:

 • Plnoletá osoba - zapojení v projektu je vhodné především pro člověka dospělého se stabilitou, s životními zkušenostmi.
 • Zdravotní stav hostitele by měl být dobrý, aby zvládl péči o osobu s postižením, nesmí trpět vážným duševním onemocněním či poruchou osobnosti.
 • Bezúhonnost a zodpovědnost je předpokladem.
 • Hostitel nesmí vést rizikový životní styl.
 • Prostředí rodiny či osoby by mělo být stálé, přijímající, citově příznivé.
 • Bytové podmínky - dítě by mělo mít v domácnosti hostitele pro sebe bezpečný prostor dle svých potřeb.
 • Vzdělání hostitele není rozhodující, důležité jsou osobnostní vlastnosti - empatie, respekt k lidem s postižením, schopnost a ochota se přizpůsobovat.

7. Co bude muset hostitel pro zařazení do projektu Homesharing udělat?

 • Účastnit se skupinových setkání zájemců o homesharing
 • Absolvovat motivační pohovor
 • Zúčastnit se základního vzdělávání o lidech s postižením
 • Projít individuálním setkáváním nad konkrétními potřebami osoby, o kterou bude pravidelně pečovat
 • Umožnit prohlídku prostředí, kde bude podpora poskytována (domácnost), aby se zjistilo, že bude prostředí bezpečné
 • Umožnit pohovor se všemi členy domácnosti, které se budou na péči o osobu podílet

8. Co musí splňovat pečující osoba?

Musí pečovat o dítě či dospělého s postižením - mentálním, kombinovaným, s poruchou autistického spektra.

Poskytnout informace o zdravotním stavu svého dítěte a jeho specifika, které jsou důležité pro zajištění péče hostitelem.

9. Jaké jsou další kroky k zařazení do projektu?

Pečující se musí přihlásit - mailem, telefonem, osobně.

Následně je pečující zařazen do seznamu zájemců a je s ním uskutečněn osobní (motivační) rozhovor. Pečující s námi musí spolupracovat, vyplnit s námi dokumenty týkající se potřebné podpory dítěte či dospělého, o kterého pečuje. Pečující musí projít procesem setkávání s hostiteli a co nejvíce spolupracovat s hostiteli, adaptačním průvodcem a provázející organizací. Dokázat se odloučit od dítěte či dospělého na dobu, kterou bude v péči hostitele.

10. Jak dlouho proces trvá?

Jedná se o dlouhodobý proces, při kterém se hostitel musí připravit na požadavky dítěte (či dospělého). Na předání dítěte (či dospělého) se musí připravit i pečující a osoba, o kterou je pečováno. Po přípravě (proškolení) následuje sblížení rodin a postupné navazování vztahu.

11. Kdo rozhoduje o tom, o jaké dítě či dospělého budu pečovat?

Hlavní hledání vzájemně vhodných rodin je na organizaci, která zajišťuje projekt, ale vše musí být dohodnuto a odsouhlaseno všemi účastníky. Rodiny si musí navzájem vyhovovat a mezi dítětem (či dospělým) a hostiteli musí vzniknout vztah.

12. Jakou roli v projektu má spolek Zet-My?

Spolek zajistí provázení rodin a nabídne jim možnost odlehčení pro klienty:

 • koordinuje aktivity projektu
 • zajišťuje metodické a odborné pracovníky pro projekt
 • propaguje a medializuje homesharing
 • koordinuje nábor a vzdělávání hostitelů a pečujících
 • organizuje a realizuje pravidelná setkání s hostitelskými a pečujícími rodinami
 • zajišťuje dle potřeb supervize či setkání s dalšími odborníky
 • zajišťuje předání veškerých informací ohledně potřeb dítěte
 • zajišťuje administrativní úkony

Nenašli jste odpověď na svoji otázku? Napište nám a my Vám odpovíme co nejdříve...