Staň se dobrovolníkem!

Kdo je náš dobrovolník?

Člověk s dobrým srdcem


S volným časem, který chce darovat někomu jinému

S touhou nabourat svůj stereotyp


Naše vize

  1. odlehčit rodinám pečujícím o děti a dospělé s kombinovaným, mentálním postižením a poruchou autistického spektra
  2. umožnit našim klientům navázat nové vztahy s lidmi, kteří s nimi chtějí trávit svůj čas

DESATERO DOBROVOLNÍKA

První 

Náš dobrovolník není s klientem nikdy sám.

Druhé

Dobrovolník je pomocnou rukou našemu asistentovi. Četnost spolupráce je dohodnuta dle možností dobrovolníka.

Třetí 

Náš klient není schopen vyhodnotit rizika a asistent musí být neustále ve střehu. Díky dobrovolníkovi víc očí, víc vidí!

Čtvrté

Náš klient je akčňák a má rád, když se pořád něco děje. Dobrovolník obzvláště při pobytu venku pomáhá asistentovi zajistit klientovo bezpečí.

Páté

S klientem se tráví čas dle jeho zvyklostí - na procházkách, hřištích, v hernách, bazénech, kavárnách...

Šesté

S naším klientem zažiješ nezištné přátelství a nabouráš svůj stereotyp!

Sedmé

I člověk s mentálním postižením potřebuje navazovat nové vztahy. Dobrovolník nám pomáhá zapojit osoby s postižením do společnosti.

Osmé

Jako dobrovolník Zet-My získáš neocenitelné zkušenosti se specifickou cílovou skupinou a vyšperkuješ si svoje portfolio. 

Deváté

Zapojením jako dobrovolník pomáháš nastartovat pozitivní změny ve společnosti.

Desáté

Dobrovolník nám umožňuje odlehčit rodinám pečujícím o lidi se zdravotním postižením. Jejich péče je náročná a nepřetržitá. Naše služba těmto rodinám přináší mnohdy jedinou možnost, jak z tohoto kolotoče aspoň na chvíli vystoupit.


V Zet-My jsem pomáhala při letním odlehčovacím táboře. Jsem za tuto zkušenost moc ráda. Jednak kvůli mému studiu (Učitelství pro MŠ              a speciální pedagogika), ale i díky skvělému času s dětmi a týmem        Zet-My. Svou budoucí práci bych chtěla dělat se stejným nadšením a láskou jako oni.

dobrovolnice Patricie
Pod vedením skúsených asistentiek môžem bez obáv pomáhať aj                   s minimálnymi skúsenosťami.
  
dobrovolnice Zuzka

Staň se dobrovolníkem v organizaci Zet-My, která poskytuje terénní odlehčovací službu dětem a dospělým s kombinovaným, mentálním postižením a poruchou autistického spektra!